Κανονισμοί

Οι Κανονισμοί του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων είναι τα κείμενα που καθορίζουν τους όρους και τον τρόπο με τον οποίον παίζουμε το Προσκοπικό παιχνίδι σε όλες της γειτονιές της Ελλάδας και σε όλες τις εκφράσεις της δραστηριότητάς μας, ως Ενήλικα αλλά και ως ανήλικα Μέλη.

Οι Κανονισμοί απορρέουν απο τον Οργανισμό του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, που είναι το κείμενο με το οποίο αναγνωρίζει η Ελληνική Πολιτεία τις Αρχές του Προσκοπισμού, όπως καθορίζονται απο την παγκόσμια διακήρυξη των Αρχών του Προσκοπισμού και τις αποφάσεις των Οργάνων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Α. Νομικό πλαίσιο (Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα)

[su_spoiler title=”N. 1066-1917 Περί ιδρύσεως Σώματος Ελλήνων Προσκόπων” open=”no”][wpdm_package id=’765′][/su_spoiler]

[su_spoiler title=”N. 2017-1920 Περί τροποποιήσεως του Ν. 1066/1917″ open=”no”][wpdm_package id=’766′][/su_spoiler]

[su_spoiler title=”N. 112-1945 Περί Σώματος Ελλήνων Προσκόπων” open=”no”][wpdm_package id=’767′][/su_spoiler]

[su_spoiler title=”N. 1016-1949 Περί προστασίας Σώματος Ελλήνων Προσκόπων” open=”no”][wpdm_package id=’768′][/su_spoiler]

[su_spoiler title=”N. 2091-1952 Περί ιδρύσεως Συλλόγων Παλαιών Προσκόπων”][wpdm_package id=’771′][/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Ν.Δ. 123-1974 Περί επανυπαγωγής Σώματος Ελλήνων Προσκόπων υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων”][wpdm_package id=’772′][/su_spoiler]

[su_spoiler title=”N 440-1976 Περί τροποποιήσεως του Ν. 2017/1920″][wpdm_package id=’766′][/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Π.Δ. 822-1977 Περί εγκρίσεως οργανισμού ΣΕΠ (Οργανισμός ΣΕΠ)”][wpdm_package id=’774′][/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Π.Δ. 313-1991 Περί εγκρίσεως οργανισμού ΣΕΠ (Οργανισμός ΣΕΠ)”][wpdm_package id=’776′][/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Π.Δ. 27-1999 Περί εγκρίσεως οργανισμού ΣΕΠ (Οργανισμός ΣΕΠ)”][wpdm_package id=’778′][/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Π.Δ. 71-2014 Αναθεώρηση οργανισμού ΣΕΠ (Οργανισμός ΣΕΠ)”][wpdm_package id=’779′][/su_spoiler]

Β. Κανονισμοί

Για τους Κανονισμούς του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων πατήστε στο παρακάτω 

[su_button url=”http://www.sep.org.gr/el/static/kanonismoi” target=”blank” style=”flat” size=”10″ title=”Κανονισμοί του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων”]Κανονισμοί Σώματος Ελλήνων Προσκόπων[/su_button]