Το Επιτελείο

Σύστημα είναι η αυτάρκης Προσκοπική Μονάδα που αποτελεί το προσκοπικό περιβάλλον όπου το παιδί από Τμήμα σε Τμήμα δέχεται διαδοχικά τα βιώματα και τις εμπειρίες της Προσκοπικής του ζωής.

Εθελοντές Βαθμοφόροι είναι τα ενήλικα άτομα που έχουν την ευθύνη να τηρήσουν πιστά τον σκοπό του Προσκόπισμού που δεν είναι άλλος από το να διαπαιδαγωγήσει νέους ώστε να βγούν καλύτερα άτομα στην κοινωνία.

Ο κάθε βαθμοφόρος είναι εθελοντής και προσφέρει τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες βοηθόντας έτσι τα παιδιά. Στο σύστημα μας έχουμε πολλούς έμπειρους βαθμοφόρους σε πολλά θέματα και αυτό βοηθά στην συνέχιση του έργου του Προσκοπισμού. Όλα τα τμήματα μας είναι άρτια στελεχωμένα και εγγυούνται την ασφάλεια του παιδιού σας σε κάθε δράση