Όροι Χρήσης – Cookies

Όροι Χρήσης

Το 5o Σύστημα Προσκόπων Βέροιας μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου (στο εξής «Ιστότοπος»), προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, όπως παρουσιάζονται παρακάτω. Η χρήση και πλοήγηση στην ιστοσελίδα συνεπάγεται τη σιωπηρή αποδοχή των όρων που τη διέπουν. Οι  όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται σε αυτόν. Το 5o Σύστημα Προσκόπων Βέροιας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Ιστοτόπου, εκτός όσων υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων, αποτελούν ιδιοκτησία του 5oυ Συστήματος Προσκόπων Βέροιας και προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, χρήση ή αναπαραγωγή τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο , χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Αποκλεισμός ευθύνης

Το 5o Σύστημα Προσκόπων Βέροιας δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που αναφέρονται στον Ιστότοπο  και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Το 5o Σύστημα Προσκόπων Βέροιας καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ορθών και ακριβών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο του Ιστοστόπου. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν ευθύνεται  για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον επισκέπτη κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο, από οποιοδήποτε αιτία και ειδικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη.

Το 5o Σύστημα Προσκόπων Βέροιας   δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου, ούτε ακόμη την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, και συνεπώς δεν ευθύνεται.

Το 5o Σύστημα Προσκόπων Βέροιας  δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους , τα οποία επιλέγει να επισκεφθεί ο επισκέπτης μέσω σύνδεσμων που φιλοξενούνται στον ιστότοπο. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους. Το 5o Σύστημα Προσκόπων Βέροιας  σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων και των σελίδων αυτών ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του ιστότοπου υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Στον ιστότοπο δημοσιεύονται φωτογραφίες και βίντεο από δραστηριότητες του 5oυ Συστήματος Προσκόπων Βέροιας. Το 5o Σύστημα Προσκόπων Βέροιας καταβάλλει προσπάθεια ώστε τα πρόσωπα που εικονίζονται σε αυτές να μην αναγνωρίζονται με εύκολο τρόπο ή να λαμβάνεται η συγκατάθεση όλων των εικονιζομένων. Αν  θεωρείτε ότι κάποια από τις φωτογραφίες που έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο προσβάλλει κάποιο από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το 5o Σύστημα Προσκόπων Βέροιας ώστε να αποσυρθεί άμεσα.

Τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή στο newsletter του ιστότοπου είναι διαθέσιμα μόνο στο διαχειριστή και χρησιμοποιούνται μόνο για διαχειριστικούς λόγους, για την αποστολή του newsletter και για ενημέρωση σχετικά με τις λειτουργίες του ιστότοπου. Το 5o Σύστημα Προσκόπων Βέροιας δεν εγγυάται την αποστολή των newsletter όυτε το χρόνο και τη συχνότητα αποστολής τους. Το περιεχόμενο αυτών καθορίζεται από το 5o Σύστημα Προσκόπων Βέροιας. Αν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αποστολής newsletter αλλά επιθυμείτε τη διαγραφή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το 5o Σύστημα Προσκόπων Βέροιας, ή να διαγραφείτε από την υπηρεσία ακολουθώντας τους συνδέσμους που περιέχονται σε κάθε newletter. 

Σε κάθε περίπτωση ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών. Επιπλέον στην περίπτωση των υπερσυνδέσμων  προς άλλους δικτυακούς τόπους, το 5o Σύστημα Προσκόπων Βέροιας δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Xρήση Cookies

O Ιστότοπος όπως και τα περισσότερα site, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που λέγονται cookies τα οποία βοηθούν στη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης των επισκεπτών. Η περιήγηση και χρήση του Ιστοτόπου συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies. Αν δε συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το περιηγητή σας  ή να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Τα Cookies χρησιμοποιούνται για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας και για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης του Ιστοτόπου.

Τελικοί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, ερμηνεύoνται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ενώ διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.