Αγέλη Λυκοπούλων

Τα Λυκόπουλα είναι κορίτσια και αγόρια 7 -11 ετών, και αποτελούν την Αγέλη του Συστήματος. Η κάθε Αγέλη χωρίζεται σε παρέες 4-6 παιδιών τις Εξάδες. Το πρόγραμμα της Αγέλης δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να ανακαλύψει και να αναπτύξει τις προσωπικές του ικανότητες και κλίσεις, να γίνει χρήσιμο στον εαυτό του και στο άμεσο περιβάλλον του και να συνηθίσει στην ιδέα της προσφοράς στο συνάνθρωπο.

Ποιοί είμαστε

Kάθε Αγέλη Λυκοπούλων έχει από 10 έως 30 παιδιά και κατευθύνεται από τον Αρχηγό Αγέλης και ένα μέχρι τρεις Υπαρχηγούς Αγέλης.

 • Η Αγέλη Λυκοπούλων διαρείται σε 2-6 Εξάδες. Κάθε εξάδα επιλέγει το δικό της χρώμα που χαρακτηρίζει και την ονομασία της.
 • Κάθε Εξάδα έχει για οδηγό της τον Πρώτο της Εξάδας ο οποίος αναδεικνύεται από τα ίδια τα Λυκόπουλα της Εξάδας του. Ο Πρώτος, έχει σαν βοηθό και αναπληρωτή τον Δεύτερο, ο οποίος επίσης αναδεικνύεται από τα Λυκόπουλα μετά από πρόταση του Πρώτου.
 • Η Αγέλη διοικείται από το Συμβούλιο της Αγέλης, το οποίο αποτελείται από τον Αρχηγό και τους Υπαρχηγούς και το οποίο κατευθύνει όλες τις δραστηριότητες τους Τμήματος.
 • Ο Κύκλος Αγέλης αποτελείται από τα Λυκόπουλα, τον Αρχηγός και τους Υπαρχηγούς της Αγέλης και έχει ως σκοπό να εκφράσουν τα παιδιά τις απόψεις, τις γνώμες και τις ιδέες τους, να αξιολογήσουν το πρόγραμμα της Αγέλης και να παρουσιάσουν δείγματα της δουλειάς τους σε διάφορα αντικείμενα Ερασιτεχνικών ασχολιών.

Με τι ασχολούμαστε

Οι δράσεις της Αγέλης Λυκοπούλων έχουν ένταση, έκταση και περιεχόμενο ανάλογο με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της παιδικής ηλικίας επτά έως έντεκα ετών. Περιλαμβάνουν θέματα από τους Πέντε Τομείς Ενδιαφέροντος, που αποτελούν τον κατευθυντήριο άξονα προγραμματισμού των δράσεων της Αγέλης. Συνοπτικά, οι Πέντε Τομείς Ενδιαφέροντος και το περιεχόμενό τους, είναι οι παρακάτω:

 1. Πνευματική Καλλιέργεια: Θρησκεία – ψυχική καλλιέργεια – πνευματική ανάπτυξη και δημιουργική απασχόληση
 2. Υπαίθρια Ζωή: Φύση – περιβάλλον – εξερεύνηση – ζωή υπαίθρου
 3. Σωματική Αγωγή: Υγεία – υγιεινή – αθλητισμός – αθλητικό πνεύμα – ολυμπιακή ιδέα
 4. Τεχνικές Δεξιότητες: Χειροτεχνία – κατασκευές – επισκευές – ψυχαγωγία – μίμηση
 5. Κοινωνική Συνεργασία: Οικογένεια – γειτονιά – πόλη – πατρίδα – κόσμος – συνεργασία – προσφορά – προσκοπική οικογένεια.

Οι δράσεις της Αγέλης Λυκοπούλων πραγματοποιούνται ομαδικά ως Δράσεις Αγέλης και ατομικά ως Ερασιτεχνικές Ασχολίες.

Οι Δράσεις Αγέλης είναι:

α. Τυπική συγκέντρωση (πραγματοποιείται σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο),

β. Δράση Ερασιτεχνικής Ασχολίας ή Δράση Τομέα (αφιερωμένη σε ένα Τομέα Ενδιαφέροντος) ή ειδική συγκέντρωση (αφιερωμένη σε ένα θέμα, μία γιορτή, μία επέτειο κλπ όπως πχ η γιορτή της μητέρας),

γ. Δράσεις Περιβάλλοντος Πόλης (παιχνίδια πόλης ή χωριού, δράση σε μουσεία, θέατρο, κινηματογράφος κλπ) και

δ. Δράσεις Υπαίθρου (περίπατος ή μονοήμερη – διήμερη εκδρομή).

Η μέθοδός μας

Οι Ετήσιοι Στόχοι του προγράμματος της Αγέλης, υλοποιούνται με την εφαρμογή του Μηνιαίου Θέματος, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αντικείμενα με τα οποία θ’ ασχοληθεί η Αγέλη το συγκεκριμένο μήνα, η μορφή των δράσεων και η χρονική τοποθέτησή τους.
Το Μηνιαίο Θέμα αποτελεί οδηγό αλλά και πηγή πρωτοτυπίας για τις δράσεις της Αγέλης Λυκοπούλων και διαμορφώνεται ανάλογα:

 • με τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών,
 • με την επικαιρότητα των πραγμάτων,
 • με τις επικρατούσες συνθήκες και
 • με τις υπάρχουσες δυνατότητες πάντοτε με γνώμονα την κάλυψη των Ετήσιων Στόχων και μέσα στα πλαίσια των Αρχών και των Σκοπών του Προσκοπισμού.

Το Μηνιαίο Θέμα χαρακτηρίζει όλες τις εκδηλώσεις της Αγέλης μέσα στο χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει ανεξάρτητα από το είδος (περίπατος – εκδρομή κτλ.) ή τον τόπο της δράσης (εστία – ύπαιθρο κτλ.). Κάθε μέρος της δράσης (τραγούδι – παιχνίδι – χειροτεχνία κλπ.) έχει άμεση σχέση με το Μηνιαίο Θέμα.

Που εφαρμόζεται το πρόγραμμά μας

Η Αγέλη εκμεταλλεύεται όλους τους χώρους και όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν για να πραγματοποιήσει τις δράσεις της.

Το είδος των δράσεων που μπορούν να περιλαμβάνονται σε ένα Μηναίο Θέμα είναι:

 1. Τυπική συγκέντρωση.
 2. Δράση Ερασιτεχνικής ασχολίας ή Δράση Τομέα (αφιερωμένη σε έναν τομέα π.χ. Δράση Κοινωνικής συνεργασίας, Πνευματικής Καλλιέργειας κλπ) ή ειδική συγκέντρωση αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα (Γιορτή της μητέρας, κάποια Εθνική επέτειος, Βραδινό αφιερωμένο στον Ελληνικό Κινηματογράφο κλπ).
 3. Δράση Περιβάλλοντος πόλης (Επισκέψεις σε μουσεία, αξιοθέατα, παιχνίδι γνωριμίας με την πόλη το χωριό κλπ).
 4. Δράση ζωής υπαίθρου (Εκδρομή ημερήσια ή διήμερη ) ή περίπατος.

Το επιτελείο της Αγέλης Λυκοπούλων απαρτίζετε από ανθρώπους με γνώσεις και εμπειρία, αλλά κυρίως με θέληση