Πρώτες βοήθειες για εγκαύματα

Το έγκαυμα είναι μια από τις περισσότερο σοβαρές κακώσεις του ανθρώπινου οργανισμού και οφείλεται στην καταστροφή του δέρματος και των υποκείμενων ιστών της περιοχής από την επίδραση φυσικών ή χημικών παραγόντων, όπως είναι η θερμότητα, οι χημικές καυστικές ουσίες, το ηλεκτρικό ρεύμα και οι ακτινοβολίες.

Ελαφρά εγκαύματα Α΄ ή Β΄ βαθμού περιορισμένης εκτάσεως μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σπίτι.

Εγκαύματα Β΄ ή Γ΄ βαθμού, τα οποία έχουν έκταση που υπερβαίνει το 10% της επιφανείας του σώματος, απαιτούν μεταφορά στο νοσοκομείο.
Την έκταση του εγκαύματος υπολογίζουμε, αν λάβουμε υπόψη ότι η παλάμη έχει έκταση περίπου 1% της επιφάνειας του σώματος.

ΕΛΑΦΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ: 1ου και 2ου βαθμού, με έκταση μικρότερη από το 5% της επιφάνειας του σώματος

ΒΑΡΕΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ: 3ου και 4ου βαθμού ή εκτεταμένα 1ου και 2ου βαθμού.    

ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ:

●    >25% της σωματικής επιφάνειας στους ενήλικους και >20% στα παιδιά
●    3ου βαθμού και >10% της σωματικής επιφάνειας
●    Όταν αφορούν τα μάτια, τα αυτιά, τη γεννητική περιοχή, το πρόσωπο, τις παλάμες και τα πέλματα.
●    Όταν υπάρχει εισπνοή καπνού ή άλλων τοξικών ουσιών
●    Ηλεκτρικά και χημικά εγκαύματα
●    Όταν συνυπάρχουν κατάγματα ή άλλοι τραυματισμοί
●    Όταν συμβαίνουν σε ακραίες ηλικίες ή υπάρχει σοβαρή ασθένεια

1ου ΒΑΘΜΟΥ: πόνος, ερυθρότης και οίδημα
2ου ΒΑΘΜΟΥ: ερυθρότης και επιφανειακή νέκρωση του δέρματος, σχηματισμός φυσαλίδων
3ου ΒΑΘΜΟΥ: πλήρης νέκρωση των ιστών του δέρματος
4ου ΒΑΘΜΟΥ: απανθράκωση

Απομάκρυνση του αιτίου που προκάλεσε το έγκαυμα

Τα ενδύματα του πάσχοντος είναι δυνατόν να πάρουν φωτιά με αποτέλεσμα το άτομο να πανικοβληθεί και να τρέχει άσκοπα. Επειδή η κινητικότητα αυτή επιτείνει τη φωτιά, πρέπει το συντομότερο ο εγκαυματίας να καθησυχασθεί, να ξαπλώσει κάτω, ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά προς το κεφάλι του και να κατασβήσουν αμέσως οι φλόγες. Η κατάσβεση των ενδυμάτων επιτυγχάνεται με τη σφικτή περιτύλιξη του σώματος με ένα επανωφόρι ή μια κουβέρτα, ώστε οι φλόγες να σβήσουν καθώς δε θα τροφοδοτούνται με οξυγόνο. Στη συνέχεια διαβρέχονται τα ενδύματα με άφθονο νερό ή άλλο μη εύφλεκτο υγρό για την πλήρη κατάσβεσή τους και την ψύξη του δέρματος, ώστε το άτομο να ανακουφίζεται από τον πόνο. Τα υγρά ενδύματα ακολούθως πρέπει να αφαιρούνται, μόλις αρχίσουν να κρυώνουν. Τα καμένα ενδύματα που είναι κρύα και στεγνά δεν πρέπει να αφαιρούνται, επειδή είναι δυνατό να προκληθεί μόλυνση του εγκαύματος. Ακόμη, πρέπει να αφαιρούνται προσεκτικά τα δακτυλίδια, το ρολόι, η ζώνη και τα ενδύματα που σφίγγουν την περιοχή του εγκαύματος πριν να αρχίσει να σχηματίζεται το οίδημα, οπότε θα είναι πολύ δύσκολη η αφαίρεσή τους.

Αν καίγονται τα ρούχα του ασθενή αναζητάμε κάτι για να τον τυλίξουμε.

Αντιμετώπιση: 

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 1ου ΚΑΙ 2ου ΒΑΘΜΟΥ

– Άφθονο τρεχούμενο νερό επάνω στο έγκαυμα, μέχρι ψύξη της περιοχής και υποχώρηση του πόνου
– Κάλυψη με αποστειρωμένη γάζα και στερέωσή της χωρίς εφαρμογή πίεσης
– Μεταφορά σε νοσοκομείο (εκτός των πολύ ελαφρών εγκαυμάτων)
– ΔΕΝ σπάμε τις φυσαλίδες
– ΔΕΝ αλείφουμε με κρέμες, λάδι, κλπ

ΒΑΡΕΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

– ΔΕΝ αφαιρούμε τα ενδύματα
– Κάλυψη με αποστειρωμένη γάζα και τύλιγμα του θύματος σε καθαρό σκέπασμα
– Έλεγχος σφύξεων – αναπνοών και επιπέδου συνείδησης
– Άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο