Ο Ρόλος της Ε.Κ.Σ

Η Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης, αποτελείται από Γονείς ή Κηδεμόνες Προσκόπων αλλά και από φίλους του Συστήματος. Απώτερος σκοπός της είναι η ηθική και υλική ενίσχυση του Προσκοπισμού και πιο συγκεκριμένα του 5ου Συστήματος. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της είναι να:

  • Κινεί το ενεργό ενδιαφέρον για τον Προσκοπισμό της τοπικής κοινωνίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους.
  • Εξευρίσκει οικονομικούς πόρους, υλικά, χώρους και εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του Συστήματος ή της Εφορείας και με κάθε τρόπο ενισχύουν το προσκοπικό έργο.
  • Βοηθά τον Αρχηγό του Συστήματος (ή τον Έφορο) στην εξεύρεση Βαθμοφόρων καθώς και άλλων προσώπων, καταλλήλων για τη μετάδοση ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων στα μέλη των Τμημάτων του Συστήματος ή της Εφορείας.
  • Οργανώνει εκδηλώσεις (όπως συναντήσεις, ομιλίες κ.α.) γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος με ειδικούς ομιλητές, ανάλογα με το θέμα και πάντοτε στα πλαίσια του Προσκοπικού Προγράμματος του Συστήματος ή της Εφορείας.
  • Ασχολούνται με τις δημόσιες σχέσεις του Συστήματος στην γειτονιά και σε φορείς και εταιρίες και προάγουν τον προσκοπισμό.
  • Συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία, διατήρηση και προαγωγή κλίματος συνεργασίας με όλους τους Βαθμοφόρους του Συστήματος , καθόσον Βαθμοφόροι και Μέλη ΕΚΣ αποτελούν Μέλη της ίδιας Προσκοπικής Οικογένειας.

Ο αριθμός των μελών των ΕΚΣ είναι 5‐15.Ως μέλη των ΕΚΣ υποδεικνύονται παλαιοί πρόσκοποι, φίλοι του προσκοπισμού και κυρίως γονείς ή κηδεμόνες των μελών των Προσκοπικών Τμημάτων.Τα μέλη των ΕΚΣ πρέπει να είναι ενήλικα και έγκριτα μέλη της κοινωνίας που αγαπούν το παιδί, πιστεύουν στον προσκοπικό τρόπο διαπαιδαγωγήσεως και διαθέτουν χρόνο για να εργασθούν για τους σκοπούς της ΕΚΣ. Ο χρόνος που απαιτείται στο Σύστημά μας να δαπανήσει ένα μέλος της ΕΚΣ είναι 1,5 ώρα μια φορά τον μήνα, στην τακτική μας συνάντηση και πιθανόν αντίστοιχος χρόνος μηνιαίως για συγκεκριμένες εργασίες από το σπίτι.

Η σύσταση της ΕΚΣ αλλάζει και ανανεώνεται κάθε 2 χρόνια. Εφόσον κάποιος γονέας επιθυμεί να γίνει μέλος της, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Αρχηγό Συστήματος στο τηλέφωνο 6946307733 κ.Παντελίδη Ανέστη