Ομάδα Προσκόπων

Οι Πρόσκοποι είναι αγόρια και κορίτσια ηλικίας 11-15 χρονών, και αποτελούν την Ομάδα του Συστήματος. Κάθε Ομάδα οργανώνεται σε αυτοδιοικούμενες παρέες 6-9 παιδιών, τις Ενωμοτίες. Οι δράσεις της Ομάδας περιλαμβάνουν θέματα Υπαίθριας Ζωής (Δράση και γνώση για τη φύση), Πνευματικής Καλλιέργειας (Νοητική – ψυχική βελτίωση), Σωματικής Αγωγής (Υγεία), Τεχνικές Δεξιότητες (Ικανότητα – Δημιουργία), Κοινωνικής Συνεργασίας (Προσφορά – Συναδέλφωση) και προσφέρουν στους Προσκόπους ευκαιρίες για ηθική, πνευματική, σωματική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και δυνατότητες για διερεύνηση των ατομικών κλίσεων και ικανοτήτων τους.

Η Ομάδα Προσκόπων αποτελείται από :

  1. Αρχηγείο Βαθμοφόρων: Ένας Αρχηγός ηλικίας 20-30 ετών, 1-3 Υπαρχηγοί ηλικίας 17-25 ετών
  2. Ενωμοτίες Προσκόπων (2-5 Ενωμοτίες, 6-9 μελών η καθεμία)
  3. Ειδικούς Συνεργάτες, Βαθμοφόροι άλλων τμημάτων, μέλη της Ε.Κ.Σ., Φιλοπρόσκοποι κ.α. που βοηθούν την Ομάδα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και που δεν έχουν οργανική σχέση με την Ομάδα.

Βασικό κύτταρο λειτουργίας της Ομάδας είναι η Ενωμοτία.

Η Ενωμοτία:

  • ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ της Ομάδας μέσα από το Σ.Τ.Ο.
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ δράσεις για την Ομάδα, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες Ενωμοτίες και το Αρχηγείο.
  • ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ τις δράσεις της Ομάδας στο Συμβούλιο Ενωμοτίας και προτείνει νέες δράσεις μέσω του Σ.Τ.Ο.
  • Προγραμματίζει – Διοργανώνει – Πραγματοποιεί – Αξιολογεί δικές της δράσεις – τις Ενωμοτιακές Δράσεις.

Βασικό όργανο Διοίκησης – Προγραμματισμού – Εκπαίδευσης και Διαπαιδαγώγησης στην Ομάδα είναι το Συμβούλιο Τιμής Ομάδας

Αποτελείται από τους Βαθμοφόρους και τα Στελέχη της Ομάδας.

Κάθε Ενωμοτία έχει μια ψήφο στο Σ.Τ.Ο. Μία ψήφο επίσης έχει το Αρχηγείο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πλειοψηφικά.

Το επιτελείο της Ομάδας Προσκόπων απαρτίζετε από ανθρώπους με γνώσεις και εμπειρία, αλλά κυρίως με θέληση