Μήνυμα Αρχηγού

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο του 5ου Συστήματος Προσκόπων Βέροιας .

Ο σκοπός της σελίδας αυτής , είναι η πληροφόρηση και η ενημέρωση για τις δραστηριότητες του 5ου Συστήματος Προσκόπων Βέροιας που περισσότερα από 80 χρόνια προσφέρει διασκέδαση , περιπέτεια , ανακάλυψη και ομαδική συνεργασία και συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων , μέσω ενός συστήματος αξιών που βασίζεται στην Προσκοπική Υπόσχεση και στο Νόμο για να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου , όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία .

Οι επισκέπτες αυτής της σελίδας μπορούν να βρούνε χρήσιμες πληροφορίες για το Κατασκηνωτικό μας Κέντρο στην Καστανιά Βερμίου . έντυπα , κανονισμούς Σώματος Ελλήνων Προσκοπων , τραγούδια κ.α , αλλά και να κάνουν εγγραφή online στο Σύστημα μας

Στην πόλη μας από το 1918 δραστηριοποιούνται Προσκοπικές Ομάδες , η Τοπική Εφορεία Βέροιας ιδρύθηκε το 1920 και από τότε μέχρι και το 2009 επόπτευε και συντόνιζε το έργο των Προσκοπικών Συστημάτων που βρίσκονται στην πόλη.

Το Σύστημα μας ιδρύθηκε το 1931 και μέχρι σήμερα μέσω των ενήλικων μελών μας που ασχολούνται στα τμήματα , παρέχονται οι ευκαιρίες και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά της πόλης μας να παίζουν το παιχνίδι αυτό σωστά, με ασφάλεια αλλά και με πολύ κέφι

Ο Προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, πολιτική, μη κομματική, παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, ανοικτή σε όλους χωρίς διακρίσεις.

Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων, μέσω ενός συστήματος Αξιών και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου. Για την επίτευξη της Αποστολής, η Προσκοπική Κίνηση στηρίζεται στην εθελοντική, υπεύθυνη προσφορά ενηλίκων καταρτισμένων στελεχών.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συστάθηκε με το Νόμο 1066/1917, εδρεύει στην Αθήνα και αποτελεί ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Σ.Ε.Π. συνεχίζει την Προσκοπική Κίνηση που άρχισε στην Ελλάδα το 1910 και αποτελεί τη μόνη αναγνωρισμένη Προσκοπική Οργάνωση για την Ελλάδα. Το Σ.Ε.Π. είναι ιδρυτικό μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού της Προσκοπικής Κίνησης που συνεστήθη το 1920

Ο Προσκοπισμός είναι Παιχνίδι . Ας το Ζήσουμε