Διάρθρωση Ε.Κ.Σ

Η Σύνθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης του Συστήματός μας για τα επόμενα 2 έτη , είναι η εξής:

Βλαχογιάννης Θωμάς – Πρόεδρος
Κραχάλα Δημ. Χαρά – Αντιπρόεδρος
Παπαζλή-Ανανιάδου Κατερίνα – Γραμματέας 
Ορφανίδης Αντ. Νίκος – Ταμίας
Νικολαΐδης Αλ. Γιώργος – Υπεύθυνος Υλικού
Παντελίδου-Βαρακλή Μαρία – Μέλος 
Κουκουρδή Ευαγγελία – Μέλος
Ματθαιοπούλου Έλενα – Μέλος 
Σαββίδου –Βουγιούκα Αναστασία – Μέλος