Απαραίτητη ενημέρωση

Απαραίτητη η ενημέρωση για την αντιμετώπιση σεισμών, πλημμυρών και πυρκαγιών

Όλες οι παρουσιάσεις ανοίγουν σε νέο παράθυρο σε μορφή .pdf